Stichting Leerstoel Prins Bernhard

Stichting Leerstoel Prins Bernhard (Prince Bernhard Chair), verder te noemen de Stichting PBC, is opgericht op 16 september 1987 ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. Van de renteopbrengsten van de initiële gift kon geruime tijd het grootste deel van de uitgaven voor de leerstoel worden betaald.

lees verder

De stichting Leerstoel Prins Bernhard heeft twee doelen

Objective

In accordance with Article 2 of the Articles of Association, the object of the PBC Foundation is to ensure the continuity of the Chair's activities:

Doel 1

Het bevorderen in de ruimste zin van het woord van activiteiten van de bijzondere leerstoel “’internationale aspecten van de natuurbescherming” aan de Rijksuniversiteit Utrecht vanwege de Stichting Verjaardag Prins Bernhard.

Doel 2

Fondsenwerving en fondsbeheer ten behoeve van het doel onder a. van dit artikel omschreven.

 The Prince Bernhard Chair - forest
 The Prince Bernhard Chair - forest
 The Prince Bernhard Chair - forest

Het beleid

Het beleid van de stichting PBC is erop gericht om samen met het WNF en de UU de activiteiten van de leerstoelhouder mede mogelijk te maken. Activiteiten die met de leerstoel samenhangen zijn onder meer: het geven van onderwijs, het organiseren van seminars, het doen van veldonderzoek, het schrijven van publicaties en het eventueel begeleiden van een Postdoc.

Door middel van de leerstoel worden studenten aan de UU bewust gemaakt van en onderwezen in het belang van internationale natuurbescherming, de wetenschappelijke onderbouwing daarvan en de dilemma's rondom internationale natuurbescherming. Voor wetenschappers aan de universiteit zijn de Prins Bernhard-hoogleraren belangrijke gesprekspartners en vormen een stimulans voor het doen van meer onderzoek naar internationale natuurbeschermingsvraagstukken.

Hoogleraren die de leerstoel hebben bekleed zijn: Norman Meyers (1987-1992), Jeffrey Sayer (1994-2003), Jack Putz (2004-2009), Bill Laurance (2010-2014) en Jaboury Ghazoul (2015-2020).

Samenstelling bestuur

Prof. Dr. Tim B. Boekhout van Solinge, member (independent geographer-criminologist & (UN) consultant) 2019-
Prof. Dr. René G.A. Boot, lid (hoogleraar UU, Directeur Tropenbos) 2013 2013-
Prof. Dr. George A. Kowalchuk, voorzitter Curatorium (hoogleraar UU) 2013-
Dr. Kirsten D. Schuyt-Tresierra Unzaga, lid (directeur WNF) 2013-
Prof. Dr. E.B. (Annelies) Zoomers, lid (hoogleraar UU) 2017-
Prof. Dr. Pieter A. Zuidema, lid (hoogleraar Wageningen Universiteit) 2011-

Voorzitter:
Alex P.J.M. van Hooff (directeur van Koninklijke Burgers’Zoo) 2016-

Penningmeester:
Mr Saskia A.C. Cox-Steenbergh (bestuurder diverse milieustichtingen) 2019

Secretaris:
E.F. Fleur Baroness van Voorst tot Voorst- van Heek (bestuurder diverse private terreinbeherende stichtingen) 2019-

Ieder jaar brengen wij een progressie rapport uit

Jaarlijks rapport 2019

Het rapport van de activiteiten en financiën in het jaar 2019.

Read the report (pdf)

Jaarlijks rapport 2018

Het rapport van de activiteiten en financiën in het jaar 2018.

Read the report (pdf)

Jaarlijks rapport 2017

Het rapport van de activiteiten en financiën in het jaar 2017.

Read the report (pdf)

Jaarlijks rapport 2016

Het rapport van de activiteiten en financiën in het jaar 2016.

Read the report (pdf)

Jaarlijks rapport 2015

Het rapport van de activiteiten en financiën in het jaar 2015.

Read the report (pdf)

Curatorium

De procedures worden gevolgd zoals die gebruikelijk zijn bij de UU bij verlenging van een bijzondere leerstoel. Bij het aantrekken van een nieuwe leerstoelhouder doet het curatorium aan de UU een voorstel tot een Benoemingsadvies Commissie (BAC).

Prof. Dr. George A. Kowalchuk (hoogleraar UU) is voorzitter van het driekoppig Curatorium.

Neem contact op voor meer informatie

De Leerstoel
Heeft u vragen over de Leerstoel dan kunt u contact opnemen met de coördinatie van de leerstoel. Die berust bij mevrouw Dr M. van Kuyk. De coördinatie van de leerstoel is ondergebracht bij het departement Biologie van de faculteit Bètawetenschappen van de UU waarbij in nauw contact met de faculteit Geowetenschappen van de UU aan de activiteiten van de leerstoel uitvoering wordt gegeven.

De Stichting PBC
Heeft u vragen over de Stichting PBC dan kunt u contact opnemen met de heer Drs Alex P.J.M. van Hooff telefoonnummer: 026 3537210.