Oprichting en vestiging

Sind het overlijden van Z.K.H. Prins Bernhard is er gezocht naar nieuwe samenwerkinsvormen.

 The Prince Bernhard Chair - forest

Die is onder meer gevonden in een nauwe samenwerking met het Wereld Natuurfonds (verder te noemen het WNF), mede opgericht door Z.K.H. Prins Bernhard. Gelet op de bijzondere geschiedenis is de Stichting PBC met het WNF een langdurige band aangegaan. Sinds 2009 verstrekt het WNF jaarlijks een belangrijke donatie. De Stichting PBC is vereerd dat sedert 2019 Monique Grooten (Science Director WNF) als afgevaardigde van het WNF de vergaderingen bijwoont.

Daarnaast is de Stichting PBC met de Universiteit Utrecht (verder te noemen UU) een langjarige relatie aangegaan https://www.uu.nl/en/research/ecology-and-biodiversity/prince-bernhard-chair

De Stichting Edgar Donkerfonds heeft in 2015 een belangrijke donatie aan de Stichting PBC verstrekt.

De stichting PBC is statutair gevestigd aan het Antoon van Hooffplein 1 te Arnhem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en omstreken onder nr. 41182652. De stichting PBC is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (“ANBI”).